เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2564
แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำ พ.ศ. 2564
       

 
^