เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

สถิติจำนวนผู้เข้ารับบริการสถานที่ต่างๆ ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สถิติการให้บริการด้านรถสุขาเคลื่อนที่
สถิติการให้บริการด้านรถน้ำเอนกประสงค์
สถิติการให้บริการด้านการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าเช่าบำรุง อบจ.
สถิติการให้บริการกำจัดขยะ
สถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.
       

 
^