เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ติดต่อ อบจ. / แผนที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
55 หมู่ที่ 7 ถนนศูนย์ราชการ-สนามกีฬา ตำบลคลองสวนพลู
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 0-35796-456 / โทรสาร 0-3579-6438
E-mail : ayutthaya@aypao.mail.go.th
 

 

 


 
^