เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 2 โครงการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 2 โครงการ

23 พ.ย. 2564 0 4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลาน ค ส ล บริเวณฌาปน..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 2 โครงการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 2 โครงการ

18 พ.ย. 2564 0 19

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออาหารเสริม นม สำหรับน..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 4 โครงการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 4 โครงการ

17 พ.ย. 2564 0 10

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถขุดไฮดรอลิก ยี่ห้อ POWER PLUS หมายเลขทะเบียน ตค 2656 พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราค..

^