เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 17 มกราคม 2565 จำนวน 1 โครงการ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 17 มกราคม 2565 จำนวน 1 โครงการ

17 ม.ค. 2565 0 0

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กบริเวณณาปนสถานวัดโพธิ์ ตำบลบ้านโพ อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เอกสารแนบ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 5 มกราคม 2565 จำนวน 2 โครงการ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 5 มกราคม 2565 จำนวน 2 โครงการ

05 ม.ค. 2565 0 15

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างครูต่างชาติตามโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรลาดย..

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 29 ธันวาคม 2564 จำนวน 1 โครงการ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 29 ธันวาคม 2564 จำนวน 1 โครงการ

29 ธ.ค. 2564 0 22

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2565 วันที่ 29 ธันวาคม 2564 จำนวน 1 โครงการ เอกสารแนบ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 22 ธันวาคม 2564 จำนวน 1 โครงการ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 22 ธันวาคม 2564 จำนวน 1 โครงการ

22 ธ.ค. 2564 0 22

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเงินสมทบซ่อมสร้างถนนลาดยางเป็นผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place Recycling สายบ้านแพรก บ้..

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 2 โครงการ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 2 โครงการ

25 พ.ย. 2564 0 32

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กอเนกประสงค์บริเวณฌาปนสถานวัดไผ่ล้อม ต สะพานไทย อ บางบาล จ พระนครศรีอยุธยา เผยแพร่แผนการจั..

^