เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ข่าวสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แจ้งเริ่มกำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมัยสามัญ สมัยแรก และสมัยสามัญ สมัยที่ 2
แจ้งเริ่มกำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมัยสามัญ สมัยแรก และสมัยสามัญ สมัยที่ 2

27 ส.ค. 2562 0 230

แจ้งเริ่มกำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมัยสามัญ สมัยแรก และสมัยสามัญ สมัยที่ 2

^