เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

คำสั่ง-ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศสภา อบจ.อย. ลงวันที่ 20 กันยายน 2561
ประกาศสภา อบจ.อย. ลงวันที่ 20 กันยายน 2561

01 ต.ค. 2561 0 387

ประกาศสภา อบจ อย ลงวันที่ 20 กันยายน 2561 เรื่องขยายสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมัยวิสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ ศ 2561 ht..

1
^