เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ข้อบัญญัติ อบจ.

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้พักในโรงแรม พ.ศ.2542 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ.2564
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้พักในโรงแรม พ.ศ.2542 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ.2564

21 ก.ย. 2564 0 70

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ จากผู้พักในโรงแรม พ ศ 2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ ศ 2564

ข้อบัญญัติ อบจ.อย. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถบรรทุกขยะ พ.ศ.2563
ข้อบัญญัติ อบจ.อย. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถบรรทุกขยะ พ.ศ.2563

07 ส.ค. 2563 0 597

ข้อบัญญัติ อบจ อย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถบรรทุกขยะ พ ศ 2563

ข้อบัญญัติ อบจ.อย. พ.ศ.2550 เรื่อง การกำหนดอัตราค่าตอบแทนในการขออนุญาต ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฏหมายที่ดิน
ข้อบัญญัติ อบจ.อย. พ.ศ.2550 เรื่อง การกำหนดอัตราค่าตอบแทนในการขออนุญาต ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฏหมายที่ดิน

04 ก.ค. 2560 0 378

ข้อบัญญัติ อบจ อย พ ศ 2550 เรื่อง การกำหนดอัตราค่าตอบแทนในการขออนุญาต ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฏหมายที่ดิน

ระเบียบ อบจ.อย. ว่าด้วยการกำหนดให้ผู้ค้าน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก
ระเบียบ อบจ.อย. ว่าด้วยการกำหนดให้ผู้ค้าน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก

04 ก.ค. 2560 0 577

ระเบียบ อบจ อย ว่าด้วยการกำหนดให้ผู้ค้าน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก

1
^